Aditīvā ražošana

Lai precīzāk saprastu šāda veida ražošanas tehnoloģijas pamatprincipus jāatbild uz jautājumu – kādu problēmu tā risina. Būtiskākie jautājumi, uz ko atbild šī tehnoloģija ir divi: FORMA un APJOMS. Forma – ar šo tehnoloģiju iespējams veidot sarežģītas formas detaļas; Apjoms – šo tehnoloģiju var izmantot gan prototipēšanā, gan neliela apjoma ražošanā.

Produkti

The technology of additive manufacturing is the fastest growing technology, which is definitely the future of production. The range of equipment is very wide and varies greatly. Just as different as the possibilities it creates!

Starting with desktop printers, for the production of small plastic components, which are made by melting wire – to complex laser equipment, which layer by layer forms details from metal powder.

Tehnoloģija

Revolucionāra tehnoloģija, kas ne vien aizvietos atsevišķas esošās tehnoloģijas, bet arī paver plašas vēl nebijušas ražošanas iespējas.

Ražošana kļūst aizvien specifiskāka. Aizvien biežāk tiek ražoti sarežģīti, maza apjoma produkti. Šī tehnoloģija piedāvā risinājumu.

Pavērsiena punkts, kas atbild uz 2 jautājumiem: sarežģīta forma un mazs apjoms.

Forma – ņemot vērā, ka detaļa tiek ražota klājot slāņus, iespējams veidot dažādas sarežģītības pakāpes detaļas. Kas būtiski – iespējams formēt iekšējās formas un virsmas, ko ar tradicionālām ražošanas metodēm nav iespējams veikt.

Apjoms – tehnoloģija piemērota prototipu ražošanai, kas specifiska ar maza apjoma detaļu ražošanu, kuras nereti nepieciešams pilnveidot un pielāgot. Tāpat šī tehnoloģija piemērota neliela apjoma produktu ražošanai.